Rejestracja Przypomnij hasło
pl en ru

Menu

Strona Główna Cennik Demo O nas FAQ Jesteśmy w prasie Kontakt

 

Regulamin promocji „Darmowe szkolenia bhp z 4hs.pl”

 

  1. Organizatorem Promocji i właścicielem szkoleń objętych promocją jest 4HS sp. z o.o.
  2. Promocja adresowana jest do firm lub innych organizacji, zatrudniających pracowników w oparciu o Kodeks Pracy lub współpracujących z osobami na podstawie umów cywilno - prawnych, gdy współpraca taka ma charakter długotrwały.
  3. Skorzystać z promocji mogą firmy lub inne organizacje, które odpowiedzą na rozsyłany mailing podając swoje dane do kontaktu i omówią kwestię potrzeb szkoleniowych z przedstawicielem Organizatora Promocji.
  4. Zgłaszająca się w wyniku działań promocyjnych Organizatora Promocji firma lub inna organizacja, może otrzymać jedno bezpłatne szkolenie bhp z oferty szkoleniowej Organizatora Promocji.
  5. Dostęp do szkolenia zostanie przesłany mailem na adres podany podczas rejestracji.
  6. Otrzymane bezpłatne szkolenie należy wykorzystać do dnia 31 lipca 2016 roku.
  7. Niewykorzystane szkolenie po tym terminie będzie anulowane i fakt niewykorzystania szkolenia nie wiąże Organizatora Promocji z jej uczestnikiem i nie rodzi jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do uczestnika.
  8. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykorzystania szkolenia lub wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem, albo niedopasowania do potrzeb szkoleniowych uczestnika promocji.
  9. Firma lub inna organizacja przystępując do Promocji akceptuje w całości niniejszy regulamin, oraz Regulamin Świadczenia Usług przez portal 4hs.pl i przyjmuje do wiadomości, że  prezentowany podczas szkolenia materiał jest własnością 4 HS Sp. z o.o. i jest przeznaczony do indywidualnego wykorzystania w ramach szkoleń BHP, prowadzonych za pośrednictwem portalu 4hs.pl, a także, że kopiowanie, świadome lub nieświadome, rozpowszechnianie i wykorzystanie prezentowanego materiału w jakikolwiek inny sposób, niż do prowadzenia indywidualnych szkoleń za pośrednictwem portalu 4hs.pl, jest niedozwolone.

Poznań, 29.03.2016